• Rørlæserskæring 1
  • Rørlæserskæring 2
  • Rørlæserskæring 3
  • Rørlæserskæring 4

Rørlaserskæring er et attraktivt alternativ til konventionel afkortning og spåntagende bearbejdning af rør.

• Komplekse konturer, smig og huller i rør.
• Store designfriheder.
• Ingen grater.
• 100% vinkelrette snit.
• Høj præcision +/- 0,1 mm.
• Emner færdiggøres i én operation.
• Ingen værktøjsomkostninger til prototyper.
• Ringe materialespild.
• Tidsbesparende.

Vi kan tilbyde laserskæring i følgende rør:

• Runde rør op til ø155 mm.
• Firkantede rør op til 110x110 mm
• Rektangulære rør op til 70 x140 mm
• Udgangsemner er 6 m rørlængder.
• Maks. længde på emner er 3.000 mm.
• Dog kan emner op til 4.000 mm specialfremstilles.
• Sort stål op til 6 mm tykkelse.
• Rustfrit stål op til 5 mm tykkelse.
• Aluminium op til 4 mm tykkelse.

For at kunne laserskære en rørprofil, kræves der en 3D fil af emnet, hvorfra der kan laves en dxf
skærefil. Vi fremstiller de fornødne filer ud fra dine tegninger og specifikationer. Vi kan håndtere
alle gængse tegningsformater.

Selve processen.

Under skæring af emner, kombineres laserstrålen med en skæregas under tryk:

Oxygen

Til almindelig sort stål anvendes oxygen. Oxygen er en aktiv gas, der reagerer under processen,
Det giver en høj skærehastighed under bearbejdning af emnerne. Under denne aktive proces
dannes der en oxideret hinde på skærefladen. Denne hinde skal efterfølgende fjernes inden ma-
ling af emnet.

Nitogen

Til rustfrit stål anvendes nitrogen, der er en inaktiv gas. Det giver en noget lavere skærehastighed,
men til gengæld er skærefladen helt ren. Gastykket ved nitrogenskæring er desuden højere, hvil-
ket gør, at skæring med nitrogen er dyrere pr. skæremeter.
Almindeligt stål kan også skæres med nitrogen, så der opnås helt rene skæreflader.